« رنگ کوره ای اکریلیک»

نوع : یک جزئی

فام : سفید
براقیت : 90 تحت زاویه 60°
در صد رنگدانه : 28-30  درصد
ترکیب شیمیایی: اکسید تیتانیوم (روتیل)
در صد محمل : 70-72  درصد
ترکیب شیمیایی: رزین اکریلیک ترموست ، ملامین فرمالدنید و رزین اپوکسی اصلاح شده
در صد مواد جامد :1±65  درصد
وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1.15-1.25 گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتی گراد :80-100  ثانیه با فورد کاپ چهار (ASTM-D-1200)
قدرت پوشش  تئوری : 8-10  متر مربع بر کیلوگرم
قدرت پوشش عملی : بستگی به ضریب اتلاف
ضخامت فیلم خشک : 40 میکرون
زمان انتظار قبل از کوره : 10 دقیقه 
زمان پخت در کوره : 20 دقیقه در دمای 150-160 درجه سانتی گراد
شرایط کاربرد :
اسپری- اسپری بدون هوا – غوطه وری
شرایط انبار داری :6  ماه در دمای 20-25  درجه سانتی گراد
 
فاکتورهای مکانیکی :
مقاومت در مقابل آزمایش ضربه ) : ASTM D 2734-69 ( پنجاه کیلوگرم بر سانتی متر
مقاومت در مقابل خمش در دستگاه مندریل (ASTM- D -1797) : عالی
چسبندگی به سطح : 5B
 سختی : بالا تر از 4H
شرایط اجرا: سطح زیر بایستی فاقد هرگونه چربی و گرد و غبار باشد و حتما سطح فسفاته گردد تا نتایج فوق حاصل گردد.
توجه : مصرف کننده گرامی با توجه به اینکه فرمولاسیون این رنگ دارای گستردگی خاصی می باشد بنابراین می توان شرایط را طبق سفارش و خواسته شما تغییر داد.