آدرس کارخانه : اصفهان – کیلومتر 5 جاده حبیب آباد
شماره تلفن کارخانه : 45837224-031
شماره تلفاکس : 45837224-031
شماره تلفن همراه : 09131134327
مدیر عامل : فرزاد فرمند
آدرس ایمیل : info@persian-fam.com
* ضروری