« رنگ سریع خشک »

نوع: یک جزئی

فام : سفید و دیگر فام های روشن
براقیت : 85 تحت زاویه  60°
در صد رنگدانه : 28-30  درصد
ترکیب شیمیایی: دیاکسید تیتانیوم (روتیل)
در صد محمل : 70-72  درصد
در صد جامد وزنی در 105 درجه سانتی گراد: 60±2  درصد
وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1.2-1.25 گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتی گراد :70-75  ثانیه با فورد کاپ 4
قدرت پوشش تئوری : 8-10  متر مربع بر کیلوگرم
قدرت پوشش عملی : بستگی به ضریب اتلاف
ضخامت فیلم خشک : 40-45 میکرون
زمان خشک شدن سطحی : 5 دقیقه (در رنگ براق) در دمای 25 درجه سانتی گراد
زمان خشک شدن عمقی : 4 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد
سختی کامل : 7 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد
شرایط کاربرد :
اسپری- اسپری بدون هوا – غوطه وری
حداقل و حداکثر درجه حرارت کاربرد : 10-40 درجه سانتی گراد
حداکثر رطوبت کاربرد :75  در صد 
شرایط انبارداری : 12 ماه در شرایط مناسب انبارداری دمای 20-25 درجه سانتی گراد
فاکتورهای مکانیکی :
مقاومت در مقابل آزمایش ضربه (ASTM D 2734-69) : قابل قبول
مقاومت در مقابل خمش در دستگاه مندریل : قابل قبول
چسبندگی به سطح : 4B
 سختی : 2H   ≈
خمش ، در دستگاه مندریل (ASTMD - 1797) : قابل قبول
مقاومت شیمیایی : با توجه به استفاده نوع رزین در این رنگ، رنگ فوق دارای مقاومت بالا در مقابل سایش، به بنزین و حلال های زنجیری می باشد. همچنین براقیت و دوام آن در این رنگ قابل توجه است.
شرایط اجرا: سطح زیر بایستی فاقد هرگونه چربی و گرد و غبار باشد در صورت امکان سطح فسفاته گردد.
مصرف کننده گرامی : با توجه به اینکه فرمولاسیون این رنگ دارای گستردگی خاصی می باشد، بنابراین می توان شرایط سفارش و خواسته شما تغیر داد. به عبارتی اطلاعات فوق در رابطه با رنگ سفید براق سریع خشک می باشد و می توان این اطلاعات را به سمت رنگی مات و نیمه مات یا قابل اجرا بر روی سطوحی غیر از آهن و فولاد و همچنین آنتی کروژن کردن رنگ، استفاده از پرایمر و غیره سوق داد.