« رنگ کوره ای ملامین آلکید »

نوع : یک جزئی
فام : سفید
براقیت : 85-90 تحت زاویه  60°
در صد رنگدانه :25-30  درصد
ترکیب شیمیایی : دیاکسید تیتانیوم (روتیل)
در صد محمل :70-75  درصد
ترکیب شیمیایی : آلکید رزین (با طول روغن کوتاه) و ملامین رزین
در صد مواد جامد :55-60  درصد  
وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1.1-1.2 گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته در دمای 25 درجه ساتی گراد :120  ثانیه با فورد کاپ چهارASTM- D- 1200) )
قدرت پوشش تئوری  : 8-10  متر مربع بر کیلوگرم
قدرت پوشش عملی : بستگی به ضریب اتلاف
ضخامت فیلم خشک : 40 میکرون
زمان انتظار قبل از کوره : 5-10 دقیقه
زمان پخت در کوره : 15-20 دقیقه در دمای 130-140  درجه سانتی گراد
 
شرایط کاربرد :
اسپری - اسپری بدون هوا - غوطه وری
شرایط انبارداری : 12 ماه در شرایط معمولی 20-25 درجه سانتی گراد
 
فاکتورهای مکانیکی :
مقاومت در مقابل آزمایش ضربه (ASTM D 2734-69) : قابل قبول
مقاومت در مقابل انعطاف در دستگاه مندریل مندریل (ASTM-D - 1797) : قابل قبول
چسبندگی به سطح : 5B
 سختی : بالاتر از 4H
شرایط اجرا : سطح زیر بایستی فاقد هرگونه چربی و گرد و غبار باشد و در صورت امکان سطح فسفاته گردد.
لازم به ذکر است که این رنگ جهت رنگ آمیزی سطوحی از جنس آهن و فولاد ساخته شده است.
توضیح: مصرف کننده گرامی با توجه به اینکه فرمولاسیون این رنگ دارای گستردگی خاصی می باشد بنابراین می توان شرایط را طبق سفارش و خواسته شما تغییر داد.