« پرایمر اخرائی زینک کرومات آلکیدی »

 

 

نوع : یک جزئی
فام : قرمز اخرانی  
براقیت : مات
ترکیب شیمیایی رنگدانه : کرومات روی - اکسید قرمز آهن
در صد رنگدانه و رنگدانه یار :50-52  درصد
ترکیب شیمیایی رزین : رزین آلکیدی بلند روغن
در صد جامد رزین :20-21  
وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1. 4 گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتی گراد :60  ثانیه با فورد کاپ 6
قدرت پوشش تئوری : 10-12 متر مربع بر کیلوگرم
قدرت پوشش عملی : بستگی به ضریب اتلاف
زمان خشک شدن سطحی : 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد
زمان خشک شدن کامل : 16 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد
سختی کامل : 7 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد
ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 35-50  میکرون
شرایط اجرا : سطح زیر بایستی فاقد هرگونه چربی و گرد و غبار و مواد خارجی دیگر باشد.
روش اجرا : قلم مو ، غلطک ، پیستوله
حداقل زمان لازم جهت اعمال پوشش بعدی : 24  ساعت 
مدت و شرایط نگهداری : 12 ماه در محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید