« پرایمر زینک کرومات اپوکسی »

نوع : دو جزئی

فام : زرد - سبز
حالت ظاهری : مات
ترکیب شیمایی رنگدانه : کرومات روی زرد - دی اکسید تیتانیوم و رنگدانه فام دهنده
ترکیب شیمایی رزین : رزین اپوکسی
در صد مواد جامد حجمی : 45 درصد
ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
زمان خشک شدن سطحی : 2 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گراد  
زمان سخت شدن نهایی : 7 روز
عمر مفید اختلاط دو جزء : حداکثر 8 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1.4 گرم بر سانتی متر مکعب
حداقل زمان لازم جهت پوشش بعدی : 48 ساعت
حداکثر زمان لازم جهت پوشش بعدی : 5 روز
زمان انبار داری : 9 ماه در شرایط خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید در دمای 25 درجه سانتی گراد
آماده سازی سطح : سند بلاست حداقل Sa  2
نحوه مصرف : ابتدا دو جزء اپوکسی و هاردنر را به نسبت قید شده بر روی ظروف بسته بندی مخلوط و سپس با تینر مخصوص شرکت رقیق نموده و بعد از 20 دقیقه وقفه زمانی رنگ آماده مصرف می باشد .
طریقه کاربرد : اسپری معمولی – اسپری بدون هوا